Nyheter
Om AK
Butik
FöreläsningarForelasningarrenzo
Enver Ramirez
Stellan Elebro
Jakob HallegrenRenzoHanna
AbrahamHenkePetraKarwanLottaSofiaSamiJohannesGeorg>
Blogg (extern länk)
Kontakt

 

besokmacforum

Konstnarsnamnden
hamnarbetarforbundet

AK Reality

AK Inspiration
cafe paus

fitnessfestivalen

stefanjarl

birrofilm


utmarkelserkulturstipendietDeREELReelHeARTidfaMiami nominationAK BG

..

Föreläsningar med Jakob Hallegren

JakobJakob Hallegren är musiker och medlem i det hedniska metallbandet Månegarm. Deras musik och lyrik behandlar ofta nordiska myter, sagor och den "forna seden", ämnen som ligger Jakob själv mycket varmt om hjärtat.
Den forna seden, eller asatro, är vad hans föreläsningar handlar om.
Den innebär en världsuppfattning som många tror vara död och bortglömd, men som i själva verket än idag lever och praktiseras enligt Jakob.
Med musikens förtjänst har han rest runt i världen och mött olika kulturer och samhällsformer. Ett viktigt ämne, som han funnit gemensamt för folk i såväl öst som väst, är ursprung. Vad är ursprunget, och vad betyder det för identiteten?
Att sedens symboler i modern tid missbrukats i politisk propaganda, leder till att många inte känner till dess ursprungliga betydelse. Istället kan de misstolkas som symboler för främlingsfientlighet, förtryck eller politiska ideologier.
Jakobs mål med föreläsningarna är att sprida kunskap om fornseden och därmed motverka och reda ut missförstånd som detta. Att kasta ljus över och se skillnaderna är en viktig förutsättning för att förstå vad den forna seden faktiskt är.

Exempel på ämnen som ingår i föreläsningarna är bl.a. grundläggande beskrivning av fornseden i praktiken och teorin, symboltolkning och -tydning samt likheter mellan fornsed och andra kulturer.                
Jakob och hans Månegarm var också med i dokumentärfilmen ”För alltid patriot” .
En föreläsning med Jakob Hallegren går att få med eller utan filmvisning av ”För alltid patriot”.

Föreläsningen rekommenderas till alla som är intresserade av religion, identitet, gränslandet, vad är skillnaden mellan asatro och politisk och så vidare.

Skolor, både på grundskole- ( lägst 9:onde klass) gymnasie- och högskolenivå,
samt människor som arbetar med dessa frågor eller arbetar med  ungdomar
som är nyfikna på dessa frågor är utmärkta målgrupper.


För att boka föreläsning med Jakob kontakta:

Cecilia Kri
cecilia@anerodkultur.se
0708- 18 56 76